heksafluorofosforan litu

heksafluorofosforan litu, LiPF6, jest ważnym materiałem w elektrolicie różnych akumulatorów litowo-jonowych, co stanowi około 43% całkowitego kosztu elektrolitu. W porównaniu z LiBF4, LiAsF6, LiClO4 i inne elektrolity, heksafluorofosforan litu ma lepsze osiągi w rozpuszczalności, przewodność, bezpieczeństwo i przyjazne dla środowiska, w rozpuszczalnikach organicznych, i jest obecnie najbardziej popularną sól litowa elektrolitów.

Pomimo, że stosuje się jako elektrolit w baterii litowo-jonowych, heksafluorofosforan litu jest również używany w przemyśle ceramicznych i produkcji spawalniczych elektrod. Jest on również stosowany w dostępnych w handlu akumulatorów drugorzędowych i pryzmat spektrometru rentgenowskiego monochromator. Ponadto, katalizuje tetrahydropyranylation z trzeciorzędowego alkoholu.


KARTA
heksafluorofosforan litu