litu Siarczan

siarczan litu, bezwodny, jest biała lub bezbarwna krystaliczna o wzorze Li2SO4. Jest on stosowany w oddzielania wapnia i magnezu. Został on testowano jako dodatek do cementu portlandzkiego i służy do przyspieszenia reakcji hydratacji, która skraca czas suszenia. Jest również badany jako potencjalny składnik jonowych przeprowadzania okulary i nowej klasy baterii. siarczan litowy czasami stosowane jako alternatywa węglanu litu w psychiatrii w leczeniu manii, endogennej depresji, psychozy i również schizofrenii. siarczan litu również stosowany jako katalizator w syntezie chemii organicznej.


KARTA
litu Siarczan