Lithiumtetrafluorboraat, LiBF4

CAS-nummer: 14283-07-9

Lithiumtetrafluorboraat is een anorganische verbinding met de chemische formule LiBF 4 . Lithiumtetrafluorboraat is een geurloos, wit, kristallijn poeder; het molecuulgewicht is 93,75, dichtheid 0,852 g/cm3, smeltpunt 296,5°C (565,7°F; 569,6K). Lithiumtetrafluorboraat is hygroscopisch en zeer oplosbaar in water. Lithiumtetrafluorboraat is uitgebreid getest voor gebruik in commerciële secundaire batterijen, een toepassing die zijn hoge oplosbaarheid in niet-polaire oplosmiddelen benut.

Als elektrolytadditief in Li-ionbatterijen biedt LiBF 4 enkele voordelen ten opzichte van de meer gebruikelijke LiPF 6 . LiBF 4 vertoont een grotere thermische stabiliteit en vochttolerantie dan LiPF 6 . LiBF 4 kan bijvoorbeeld een vochtgehalte tot 620 ppm bij kamertemperatuur verdragen, terwijl LiPF 6 gemakkelijk hydrolyseert tot giftige POF 3- en HF-gassen, waarbij vaak de elektrodematerialen van de batterij worden vernietigd. Nadelen van de elektrolyt zijn onder meer een relatief lage geleidbaarheid en moeilijkheden bij het vormen van een stabiel vast elektrolyt-interface met grafietelektroden.

Poworks produceert en levert lithiumtetrafluorboraat voor verschillende toepassingen.


Lithiumtetrafluorboraat, LiBF4