Aplikacje

Baterie i przechowywanie energii

Produkty litowe wydajność Poworks' przyczyniają się do władzy nowej generacji mobilności i zielonej energii.

Szkła i Ceramiki

Po dodaniu do szkła lub ceramiki, naszych produktów litu obniżyć temperaturę topnienia, dzięki czemu proces wytwarzania jest energooszczędny.

farmaceutyki

Nasze produkty litu kluczowy składnik wielu ratujących życie i życiu poprawy leków, jak również jako adiutant w chemicznych ochrony roślin.

Smary

wodorotlenek litu Poworks' jest kluczowym składnikiem smarów litowych, które są bardzo uniwersalne i pracy maszyny pomaga bardziej wydajnie.

Aerospace

Nasze wysokiej czystości metali litowe robią różnicę w komercyjnych i wojskowych statków powietrznych, a także rakiet, poprzez poprawę współczynników równowagi paliwa i zwiększenie ich wielkości ładunku.

polimery

Nasze produkty litowych dla zastosowań polimerów poprawy przyjazności dla środowiska pojazdów przez „zielonych” opon i lżejszych materiałów, poprawy jakości życia i ulic oraz gwarancję lepsze uszczelnienie i właściwości klejące.