Bezwodny chlorek litu

Bezwodny chlorek litu, zwany LiCl, stosuje się przede wszystkim jako surowiec do produkcji metalicznego litu przez stopioną sól elektrolizy. Jest on również stosowany jako aluminiowego topników, osuszaczy klimatyzacyjnych katalizatora materiału polimerowego, polisiarczek fenylenu, a także w specjalnej produkcji cementu. Różne rozmiary cząstek sześciennych kryształów lub małych proszek bezwodnego chlorku litu dostępne Poworks.


KARTA
Bezwodny chlorek litu