Bezwodny chlorek litu

Bezwodny chlorek litu ma wzór chemiczny LiCl i jest używany głównie jako surowiec do produkcji metalicznego litu przez elektrolizę stopionej soli. Bezwodny chlorek litu jest również stosowany w topnikach do spawania aluminium, osuszaczach klimatyzacji, katalizatorach do materiałów polimerowych, siarczku polifenylenu, produkcji specjalnego cementu i elektrolitach produkcyjnych do akumulatorów litowo-manganowych.

Bezwodny chlorek litu składa się z białego krystalicznego proszku, który jest rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze, pentanonie i acetonie. Poworks dostarcza bezwodny chlorek litu o różnych dostępnych rozmiarach cząstek, w tym granulki i proszek krystaliczny.


Bezwodny chlorek litu