Heksafluorofosforan litu, LiPF6

Heksafluorofosforan litu, LiPF 6 , jest ważnym materiałem w elektrolitach różnych akumulatorów litowo-jonowych, stanowiąc około 43% całkowitego kosztu elektrolitu. W porównaniu z LiBF 4 , LiAsF 6 , LiClO 4 i innymi elektrolitami, heksafluorofosforan litu ma lepszą rozpuszczalność, przewodność, bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska w rozpuszczalnikach organicznych i jest obecnie najpopularniejszą solą litową do elektrolitów.

Pomimo tego, że jest używany głównie jako główny składnik do produkcji elektrolitów do akumulatorów litowo-jonowych, heksafluorofosforan litu jest również stosowany w przemyśle ceramicznym i do produkcji elektrod spawalniczych. Heksafluorofosforan litu jest również stosowany w komercyjnych akumulatorach wtórnych, spektrometrach pryzmatycznych i monochromatorach rentgenowskich. Heksafluorofosforan litu katalizuje także tetrahydropiranylację trzeciorzędowego alkoholu.

Poworks produkuje i dostarcza heksafluorofosforan litu do różnych zastosowań.


Heksafluorofosforan litu, LiPF6