Litowo Difluorophosphate, LiDFP

Numer CAS: 24389-25-1

Difluorophosphate litu, powszechnie określane jako LiDFP pojawia się biały proszek o wzorze chemicznym lipo 2 F 2, ciężar cząsteczkowy 107.91. Temperatura topnienia LiDFP wynosi 340°C (644°F). LiDFP wykazuje kwasowość pod wpływem powietrza i pochłania wilgoć.

LiDFP jest często stosowany w akumulatorach litowo-jonowych jako dodatek do elektrolitu i może poprawić wydajność cyklu i wydajność przechowywania w wysokiej temperaturze. LiDFP pomaga poprawić wydajność akumulatora w wysokich i niskich temperaturach, zmniejszyć samorozładowanie akumulatora, a zwłaszcza zmniejszyć objętość używanego heksafluorofosforanu litu.

Poworks produkuje i dostarcza difluorofosforan litu do różnych zastosowań.


Litowo Difluorophosphate, LiDFP