litowo-Phosphate

Fosforan litu, zwany Li3PO4 można stosować jako katalizatory, środki smarne i / barwnych luminoforów. Różne wymiary cząstek są dostępne.


KARTA
litowo-Phosphate