Monohydrat siarczanu litu

Monohydrat siarczanu litu (Li2SO4 2O) może być stosowany w oddzielania wapnia i magnezu w tworzeniu wysokiej wytrzymałości szkła. Monohydrat siarczanu litu jest nawet stosowane w przemyśle farmaceutycznym jako środek przeciwdepresyjny.


KARTA
Monohydrat siarczanu litu