Monohydrat siarczanu litu

Monohydrat siarczanu litu to sól litowa kwasu siarkowego o wzorze chemicznym Li 2 SO 4 · H 2 O. Monohydrat siarczanu litu jest najczęstszą postacią siarczanu litu. Monohydrat siarczku litu jest powszechnie stosowany do oddzielania wapnia i magnezu oraz do wytwarzania szkła o wysokiej wytrzymałości.

W syntezie chemii organicznej jako katalizator stosuje się siarczan litu. W przemyśle farmaceutycznym siarczan litu jest czasami stosowany jako alternatywa dla węglanu litu w leczeniu manii, depresji endogennej, psychozy i schizofrenii.

Siarczan litu został przetestowany jako dodatek do cementu portlandzkiego i służy do przyspieszenia reakcji hydratacji, co skraca czas utwardzania. Monohydrat siarczanu litu jest również badany w nowej klasie baterii i jako potencjalny składnik szkieł przewodzących jony.

Poworks produkuje i dostarcza wysokiej jakości monohydrat siarczanu litu do różnych zastosowań.


Monohydrat siarczanu litu