Monohydrat wodorotlenku litu (bateria stopnia)

W postaci zasadowej soli litu, monohydratu wodorotlenku litu, znany jako LiOH · H2O, można przekształcić w różne związki litu, a zwłaszcza związki litu o wysokiej czystości. Jest on powszechnie stosowany w przemyśle szklanych i ceramicznych, aby zwiększyć wydajność produktu. Jest to również ważne dla dodatek elektrolitów, takich jak materiały katody Ni NCA wzbogaconej NMC811 etc., i niektóre LFP anoda materiał, taki jak tlenek litu, tytanian baterii alkalicznej, jak i smarów na bazie litu, odpornych na korozję na bazie cynku pigmenty lek etc., mogą być również stosowane jako absorbenta dwutlenku węgla. W oparciu o jego jakość i końcowego zastosowania, wodorotlenku litu (monohydratu) rozdziela się głównie w różnej jakości, takich jak klasy przemysłowej o wysokiej czystości, baterii-specyficznych i wodorotlenku litu bezwodne baterii. Poworks' monohydratu wodorotlenku litu, gatunek bateria jest szeroko stosowany w dużej pojemności akumulatorów litowo-jonowych.


KARTA
Monohydrat wodorotlenku litu (bateria stopnia)