Monohydrat wodorotlenku litu (klasy przemysłowej)

W postaci zasadowej soli litu, monohydratu wodorotlenku litu, znany jako LiOH · H2O, można przekształcić w różne związki litu, a zwłaszcza związki litu o wysokiej czystości. Gatunek przemysłowy monohydratu wodorotlenku litu jest szeroko stosowany w przemyśle szkła i ceramiki w celu zwiększenia wydajności produktu. Jest również ważne, jako dodatek do smarów na bazie litu, alkalicznych, pigmentami na bazie cynku, odpornych na korozję, sita molekularne i innych produktów. Może on być również stosowany jako absorbenta dwutlenku węgla. Poworks ma wysoką jakość monohydrat wodorotlenku litu do różnych celów stosowania. Wolne od pyłu, wodorotlenek litu jest również dostępna.


KARTA
Monohydrat wodorotlenku litu (klasy przemysłowej)