Monohydrat wodorotlenku litu (o wysokiej czystości)

Monohydrat wodorotlenku litu jest solą litową o wzorze chemicznym LiOH·H 2 O. Monohydrat wodorotlenku litu o wysokiej czystości jest ważnym dodatkiem do elektrolitów, baterii alkalicznych, smarów na bazie litu, odpornych na korozję pigmentów na bazie cynku, leków i innych produktów, a także może być stosowany jako pochłaniacz dwutlenku węgla.

Monohydrat wodorotlenku litu można przekształcić w różne związki litu i jest szeroko stosowany w akumulatorach litowo-jonowych o dużej pojemności, a także w przemyśle szklarskim i ceramicznym w celu poprawy wydajności produktu.

Poworks dostarcza różne gatunki monohydratu wodorotlenku litu o różnych poziomach czystości w zależności od zastosowania końcowego, w tym monohydrat wodorotlenku litu o wysokiej czystości, monohydrat wodorotlenku litu do akumulatorów oraz monohydrat wodorotlenku litu klasy przemysłowej.


Monohydrat wodorotlenku litu (o wysokiej czystości)