Monohydrat wodorotlenku litu (o wysokiej czystości)

W postaci zasadowej soli litu, monohydratu wodorotlenku litu, znany jako LiOH · H2O, można przekształcić w różne związki litu, a zwłaszcza związki litu o wysokiej czystości. Jest on powszechnie stosowany w przemyśle szklanych i ceramicznych, aby zwiększyć wydajność produktu. Jest to również ważne dodatek elektrolitów, smarów na bazie litu, alkalicznych, pigmentów odpornych na korozję na bazie cynku, medycynie i innych produktów. Może on być również stosowany jako absorbenta dwutlenku węgla. W oparciu o jego jakość i końcowego zastosowania, wodorotlenku litu (monohydratu) rozdziela się głównie w różnej jakości, takich jak klasy przemysłowej o wysokiej czystości, baterii-specyficznych i wodorotlenku litu bezwodne baterii. Poworks' monohydratu wodorotlenku litu, wysoka czystość, są szeroko stosowane w dużej pojemności akumulatorów litowo-jonowych.


KARTA
Monohydrat wodorotlenku litu (o wysokiej czystości)