Tetrafluoroboran litu, LiBF4

Numer CAS: 14283-07-9

Tetrafluoroboran litu jest związkiem nieorganicznym o wzorze chemicznym LiBF 4 . Tetrafluoroboran litu jest bezwonnym, białym, krystalicznym proszkiem; jego masa cząsteczkowa wynosi 93,75, gęstość 0,852 g/cm3, temperatura topnienia 296,5°C (565,7°F; 569,6K). Tetrafluoroboran litu jest higroskopijny i bardzo rozpuszczalny w wodzie. Tetrafluoroboran litu został gruntownie przetestowany pod kątem stosowania w komercyjnych akumulatorach wtórnych, w aplikacji, która wykorzystuje jego wysoką rozpuszczalność w rozpuszczalnikach niepolarnych.

Jako dodatek do elektrolitu w akumulatorach litowo-jonowych, LiBF 4 oferuje pewne korzyści w porównaniu z powszechniejszym LiPF 6 . LiBF 4 wykazuje większą stabilność termiczną i tolerancję na wilgoć niż LiPF 6 . Na przykład LiBF 4 może tolerować zawartość wilgoci do 620 ppm w temperaturze pokojowej, podczas gdy LiPF 6 łatwo hydrolizuje do toksycznych gazów POF 3 i HF, często niszcząc materiały elektrod baterii. Wady elektrolitu obejmują stosunkowo niską przewodność i trudności w tworzeniu stabilnej powierzchni międzyfazowej elektrolitu stałego z elektrodami grafitowymi.

Poworks produkuje i dostarcza tetrafluoroboran litu do różnych zastosowań.


Tetrafluoroboran litu, LiBF4