Produkter

Från kemisk syntes till litiumbatteri, från rymddräkter till ubåtar, från betong till luftfiltrering, från industriell blekning och färgämne till keramik, glas, metallurgi och mer. Våra litiumföreningar har tillämpningar inom en mängd olika branscher.