Lithium Carbonate (High Purity)

Lithi cacbonat là một muối liti có công thức hóa học là Li 2 CO 3 . Liti cacbonat có độ tinh khiết cao chủ yếu được sử dụng trong sản xuất vật liệu cực âm cho pin Li-ion tiên tiến và lithium florua cấp pin. Trong các ngành công nghiệp quang điện và CNTT, lithium cacbonat có độ tinh khiết cao được sử dụng để sản xuất lithium tantali và lithium niobate

Lithi cacbonat có độ tinh khiết cao của chúng tôi cũng được sử dụng trong thủy tinh đặc biệt và thủy tinh quang học, vật liệu từ tính, siêu tụ điện, mỡ bôi trơn, phốt pho màu, dược phẩm, v.v.

Poworks cung cấp các loại lithium cacbonat khác nhau với các mức độ tinh khiết khác nhau tùy theo mục đích sử dụng cuối cùng, bao gồm lithium cacbonat có độ tinh khiết cao, lithium cacbonat cấp pin và lithium cacbonat cấp công nghiệp. Cacbonat liti của chúng tôi có sẵn ở các kích thước hạt khác nhau, bao gồm cả dạng hạt hoặc bột mịn.


Lithium Carbonate (High Purity)