Các sản phẩm

Từ tổng hợp hóa học để pin lithium, từ phù hợp với không gian để tàu ngầm, từ cụ thể để lọc không khí, từ tẩy trắng công nghiệp và thuốc nhuộm để gốm sứ, thủy tinh, luyện kim, và nhiều hơn nữa. hợp chất lithium của chúng tôi có ứng dụng trong một lượng lớn các thành phần.