Lithium Chloride khan

Lithi clorua khan có công thức hóa học là LiCl, và chủ yếu được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất liti kim loại bằng phương pháp điện phân muối nóng chảy. Lithium clorua khan cũng được sử dụng trong chất hàn nhôm, máy hút ẩm điều hòa không khí, chất xúc tác cho vật liệu polyme, polyphenylene sulfide, sản xuất xi măng đặc biệt và sản xuất chất điện phân cho pin lithium mangan.

Lithi clorua khan bao gồm bột kết tinh màu trắng có thể hòa tan trong nước, rượu, ete, pentanone và axeton. Poworks cung cấp lithium clorua khan với các kích thước hạt khác nhau có sẵn, bao gồm cả bột hạt và tinh thể.


Lithium Chloride khan