Lithium Hexafluorophosphate, LiPF6

Lithium hexafluorophosphate, LiPF 6 , là một vật liệu quan trọng trong chất điện phân của các loại pin Li-ion khác nhau, chiếm khoảng 43% tổng chi phí của chất điện phân. So với LiBF 4 , LiAsF 6 , LiClO 4 và các chất điện phân khác, lithium hexafluorophosphate có hiệu suất tốt hơn về khả năng hòa tan, độ dẫn điện, an toàn và thân thiện với môi trường trong dung môi hữu cơ và hiện là muối lithium phổ biến nhất cho chất điện phân.

Mặc dù chủ yếu được sử dụng như một thành phần chính để sản xuất chất điện phân pin Li-ion, lithium hexafluorophosphate cũng được sử dụng trong các ngành công nghiệp gốm sứ và sản xuất điện cực hàn. Lithium hexafluorophosphate cũng được sử dụng trong pin thứ cấp thương mại, máy quang phổ lăng kính và máy đơn sắc tia x. Lithi hexafluorophosphat cũng xúc tác cho quá trình tetrahydropyranyl hóa của rượu bậc ba.

Poworks sản xuất và cung cấp lithium hexafluorophosphate cho nhiều ứng dụng khác nhau.


Lithium Hexafluorophosphate, LiPF6