Lithium Perchlorate khan

Lithium perchlorate khan có công thức hóa học là LiClO 4 , và chủ yếu được sử dụng trong hóa học ở nhiệt độ cao để cung cấp oxy và làm chất oxy hóa cho nhiên liệu tên lửa. Trong ngành công nghiệp pin Li-ion, lithium perchlorate khan được sử dụng trong sản xuất chất điện phân.

Lithi peclorat khan bao gồm các tinh thể màu trắng có thể hòa tan trong nước, etanol, ete và axeton. Poworks sản xuất và cung cấp lithium perchlorate khan chất lượng cao.


Lithium Perchlorate khan