Lithium Hydroxide monohydrat (Pin Grade)

Lithi hydroxit monohydrat là một muối liti có công thức hóa học LiOH · H 2 O. Lithi hydroxit monohydrat cấp pin là một chất phụ gia quan trọng trong chất điện phân; vật liệu tổng hợp cho pin kiềm, NCA, NMC622 giàu Ni, NMC811, một số vật liệu cực âm LFP, v.v. và vật liệu cực dương như lithium titanate oxide (LTO).

Lithium hydroxide monohydrate có thể được chuyển đổi thành nhiều hợp chất lithium khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong pin Li-ion dung lượng cao, cũng như trong ngành công nghiệp thủy tinh và gốm sứ để cải thiện hiệu suất của sản phẩm.

Poworks cung cấp các loại lithium hydroxide monohydrate khác nhau với các mức độ tinh khiết khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bao gồm lithium hydroxide monohydrate có độ tinh khiết cao, lithium hydroxide monohydrate cấp pin và lithium hydroxide monohydrate cấp công nghiệp.


Lithium Hydroxide monohydrat (Pin Grade)