Lithium Hydroxide khan

Lithi hydroxit khan có công thức hóa học là LiOH, và chủ yếu được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất các hợp chất liti khác nhau. Lithi hydroxit khan cũng được sử dụng trong sản xuất nhựa, chất xúc tác, thuốc thử phân tích cho các hợp chất oxit và silicat, và các nhà phát triển nhiếp ảnh.

Liti hydroxit khan của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp luyện kim, dầu khí, thủy tinh và gốm sứ. Chúng tôi cung cấp lithium hydroxide khan với các kích thước hạt khác nhau có sẵn, bao gồm lithium hydroxide khan dạng hạt hoặc bột mịn.


Lithium Hydroxide khan