Đầu ra của LFP pin vượt trội so với ternary Lithium Pin tháng năm

| Jerry Huang

Theo số liệu từ Innovation Alliance China Automotive Pin Công nghiệp, tháng 5 năm 2021, sản lượng pin điện của Trung Quốc đạt 13.8GWh, tăng so với cùng năm 165,8%. Trong đó, sản lượng của pin lithium sắt photphat pin (LFP) đã 8.8GWh tháng năm, chiếm 63,6% trong tổng số sản lượng pin, tăng 317,3% so với cùng kỳ năm trước, và tăng 41,6% trong tháng-on-tháng ; đầu ra của pin lithium ternary là 5.0GWh, chiếm 36,2% tổng sản lượng, tăng 62,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 25,4% so với tháng trước. Do sự gia tăng tháng năm năm nay, sản lượng của pin LFP đã vượt qua rằng pin lithium ternary cho lần đầu tiên kể từ năm 2018. Sản lượng tích lũy của pin LFP đã 29.9GWh từ tháng một-tháng năm năm nay, chiếm 50,3% số tổng sản lượng; trong khi sản lượng tích lũy của pin lithium ternary là 29.5GWh tại với cùng kỳ, chiếm 49,6%.

Xét về dung lượng pin được cài đặt bởi EV ngành công nghiệp, chia sẻ của pin LFP tạm thời ít hơn ternary pin lithium vẫn. Trong tháng Năm, công suất lắp đặt pin LFP tăng 458,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 4,5 GWh, và công suất lắp đặt pin ternary tăng 95,3% so với cùng kỳ năm trước lên 5,2 GWh. Trong năm tháng đầu năm nay, lắp đặt công suất pin năng lượng của Trung Quốc đạt 41.4GWh trong EV, tăng so với cùng năm 223,9%. Trong đó, khối lượng tích lũy của ternary pin lithium là 24.2GWh, tăng 151.7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 58,5% tổng số pin được cài đặt; khối lượng tích lũy của pin LFP đã 17.1GWh, tăng 456,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 41,3% tổng số pin được cài đặt. Tuy nhiên, nó là đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng hiện tại của pin LFP trong sản xuất và lắp đặt EV vượt xa ternary pin lithium. Nếu điều này tiếp tục, quá trình cài đặt EV pin LFP trong tháng Sáu có thể cao hơn của ternary pin lithium là tốt.

Poworks

Poworks là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp của các hợp chất lithium.

lưu trữ