Lithium Tetrafluoroborate (LiBF4) làm phụ gia điện phân cho pin Li-ion

| Jerry Huang

Lithium Tetrafluoroborate (LiBF4) làm phụ gia điện phân cho pin Li-ion

Lithium tetrafluoroborate (LiBF 4 ) được sử dụng làm phụ gia điện phân để cải thiện hiệu suất chu kỳ của LiNi 0,5 Co 0,2 Mn 0,3 O 2 / tế bào graphite (NMC532) ở điện áp hoạt động cao hơn được nghiên cứu.

Với việc bổ sung 1,0 wt% LiBF4 vào chất điện phân, khả năng duy trì dung lượng của pin lithium ion sau 100 chu kỳ đã được cải thiện đáng kể từ 29,2% lên 90,1% ở điện áp 3,0 V-4,5 V. Để hiểu cơ chế của việc tăng cường khả năng duy trì ở mức cao Hoạt động điện áp, các đặc tính bao gồm hiệu suất của tế bào, hành vi trở kháng cũng như các đặc tính của các thuộc tính giao diện điện cực được kiểm tra.

Người ta thấy rằng LiBF4 có khả năng tham gia vào việc hình thành màng phân cách trên cả hai điện cực. Hiệu suất được cải thiện của tế bào là do việc sửa đổi các thành phần lớp giao diện trên cực dương graphit và cực âm LiNi 0,5 Co 0,2 Mn 0,3 O 2 , dẫn đến giảm trở kháng giao diện.

Nguồn: Zuo, Xiaoxi & Fan, Chengjie & Liu, Jiansheng & Xiao, Xin & Wu, Junhua & Nan, Junmin. (2013). Lithium Tetrafluoroborate như một chất phụ gia điện phân để cải thiện hiệu suất điện áp cao của pin Lithium-Ion. Tạp chí của Hiệp hội Điện hóa. 160. A1199-A1204. 10.1149 / 2.066308jes. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.066308jes

Những sảm phẩm tương tự

Poworks

Poworks là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp của các hợp chất lithium.

lưu trữ