Các ứng dụng của hợp chất Lithium

| Jerry Huang

Các ứng dụng của hợp chất Liti là gì?

Dựa trên mục đích sử dụng cuối cùng, các ứng dụng hợp chất lithium được phân loại như sau:

  • Hệ thống lưu trữ năng lượng và pin Li-ion
  • Thủy tinh và Gốm sứ
  • Thuộc về y học
  • Dầu nhờn
  • Luyện kim
  • Polyme
  • Những thứ khác (lưới bảo quản, xi măng và bê tông, thuốc nhuộm, tẩy trắng công nghiệp, hóa chất hồ bơi và các chất vô cơ đặc biệt)

Các hợp chất liti trong các ứng dụng polyme làm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu của ô tô thông qua lốp "xanh" và vật liệu nội thất nhẹ hơn, cải thiện chất lượng và tuổi thọ của đường, thậm chí đảm bảo các đặc tính kết dính, làm kín và đúc tốt hơn trong các ứng dụng rộng rãi.

Những sảm phẩm tương tự

Poworks

Poworks là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp của các hợp chất lithium.

lưu trữ