VW công bố đầu tư mới để Quantum Scape

| Jerry Huang

Hãng VW tuyên bố tái đầu tư 200 triệu đô la Mỹ để Quantum Scape trong tháng Sáu, trong đó có gần 200 bằng sáng chế về pin lithium trạng thái rắn. Công ty VW cho biết họ rất lạc quan về sự phát triển của pin lithium trạng thái rắn. Đây được cho là phương án đầu tư thứ ba để Quantum Scape từ VW kể từ năm 2014, và người cuối cùng là 100 triệu USD vào năm 2018, việc xây dựng một liên doanh mạnh mẽ.

Poworks

Poworks là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và nhà cung cấp của các hợp chất lithium.

lưu trữ