Applikationer av litiumacetat

| Jerry Huang

Litiumacetat är en kemisk förening med dess kemiska formel CH3COOLi. Det är ett salt som innehåller litium och ättiksyra.

Litiumacetat användes i laboratoriet som buffert för gelelektrofores av DNA och RNA. Det har en lägre elektrisk konduktivitet och kan köras vid högre hastigheter än burk geler framställda av TAE-buffert (5-30V / cm jämfört med 5-10V / cm). Vid en given spänning, värmealstringen och således geltemperaturen är mycket lägre än med TAE-buffertar, därför kan ökas spänningen till påskynda elektrofores så att en gel körning tar bara en bråkdel av den vanliga tiden. Nedströms tillämpningar, såsom isolering av DNA från en gelskiva eller Southern blot-analys, är arbete som förväntas vid användning av litiumacetat geler.

Litium borsyra eller natrium borsyra är vanligtvis att föredra framför litiumacetat eller TAE vid analys mindre fragment av DNA (mindre än 500 bp) på grund av den högre upplösningen av boratbaserade buffertar i detta storleksområde i jämförelse med acetatbuffertar.

Litiumacetat används också för att permeabilisera cellväggen hos jäst för användning i DNA-transformation. Man tror att den positiva effekten av LiOAc orsakas av dess kaotrop effekt. Litiumacetat används också i denaturerande DNA, RNA och proteiner.

Relaterade produkter

Poworks

Poworks är en professionell tillverkare och leverantör av litiumföreningar.

arkiv