Tillämpningar av litiumacetatdihydrat

| Jerry Huang

Litium Acetat Dihydrat

CAS No .: 6108-17-4 EINECS (EG): 208-914-3 Molekylvikt: 102,02 Molekylformel: LiOOCCH3 · 2H2O MDL nummer: MFCD00066949

Litium Acetat Dihydrat (6108-17-4) är vitt måttligt vattenlösligt kristallint pulver med stank-acetic lukt. Det kallas också för Ättiksyra litiumsalt dihydrat. Det är oförenligt med starka oxidationsmedel. Det decompounds för att ge kolmonoxid, koldioxid, oxider av litium. Alla metall acetater är oorganiska salter innehållande en metallkatjon och acetatet anjon, en envärd (-1 laddning) sammansatt jon sammansatt av två kolatomer joniskt bundna till tre väte och två syreatomer (Symbol: CH3COO) för en total formelvikt av 59,05 . Acetater är utmärkta prekursorer för produktion av extremt hög renhet föreningar, katalysatorer och nanoskala material. Litiumacetat-dihydrat (6108-17-4) kan användas för att separera mättade fettsyror från omättade fettsyror. I läkemedelsindustrin är det som används för framställning av diuretika. Dessutom används det som litiumjon-batteri material.

Relaterade produkter

Poworks

Poworks är en professionell tillverkare och leverantör av litiumföreningar.

arkiv