Litiumfluorid Säker användning och förvaring

| Jerry Huang

Hur mycket vet vi om litiumfluorid? I själva verket är det en oorganisk fluorid och är inte under särskild tillsyn. Vad säkerhetsfrågor bör vi uppmärksamma när du använder litiumfluorid? Här är några tips.

Varning när vi använder litiumfluorid:

  • Det är nödvändigt för att få vissa frisk luft att undvika operation i trånga utrymmen, samtidigt som man undviker frisättning av litiumfluorid-pulver i luften.
  • Det är nödvändigt för operatörerna att passera särskild utbildning och strikt följa driftförfaranden.
  • Det rekommenderas att bära själv inandning filter typ damm respiratorer, kemiska skyddsglasögon, anti-gift penetration kostym och gummihandskar.
  • Undvik att generera damm.
  • Undvik kontakt med oxidationsmedel och syror.
  • Förbered akut behandling utrustning.
  • Gör det ofarliga med tomma behållare av litiumfluorid.

Varning för litiumfluorid Förvaring:

Förvaras svalt, ventilerat lager. Hålla sig borta från eld och värmekällor. Undvik direkt solljus. Gör varje förpackning förseglas. Det bör lagras separat från oxidanter, syror och ätbara kemikalier, undvika blandad lagring. Lagringslagret bör utrustas med lämplig behållare som lätt kan förseglas, i händelse av läckage.

Relaterade produkter

Poworks

Poworks är en professionell tillverkare och leverantör av litiumföreningar.

arkiv