Litiumtetrafluoroborat (LiBF4) som ett Li-ion-batterielektrolyttillsats

| Jerry Huang

Litiumtetrafluoroborat (LiBF4) som ett Li-ion-batterielektrolyttillsats

Litiumtetrafluorborat (LiBF4) som används som en elektrolyt tillsats för att förbättra cykelresultat av Lini 0,5 Co 0,2 Mn 0,3 O 2 / grafit-cell (NMC532) vid högre driftsspänning undersöks.

Med 1,0 viktprocent LiBF4-tillsats i elektrolyten förbättrades kapacitetsretentionen för litiumjonbatteriet efter 100 cykler avsevärt från 29,2 % till 90,1 % i spänningen 3,0 V–4,5 V. För att förstå mekanismen för kapacitetsretentionsförbättringen vid hög spänningsdrift, egenskaperna inklusive cellprestanda, impedansbeteendet samt egenskaperna hos elektrodgränssnittsegenskaperna undersöks.

Det har visat sig att LiBF4 sannolikt deltar i bildandet av gränssnittsfilm på båda elektroderna. Cellens förbättrade prestanda tillskrivs modifieringen av gränssnittsskiktkomponenter på grafitanod och LiNi 0,5 Co 0,2 Mn 0,3 O 2 katod, vilket leder till att sänka gränsytimpedansen.

Källa: Zuo, Xiaoxi & Fan, Chengjie & Liu, Jiansheng & Xiao, Xin & Wu, Junhua & Nan, Junmin. (2013). Litiumtetrafluorborat som en elektrolyttillsats för att förbättra högspänningsprestandan hos litiumjonbatterier. Journal of the Electrochemical Society. 160. A1199-A1204. 10.1149/2.066308jes. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2.066308jes

Relaterade produkter

Poworks

Poworks är en professionell tillverkare och leverantör av litiumföreningar.

arkiv