Zastosowania octanu litu

| Jerry Huang

Octan litu jest związek chemiczny o wzorze chemicznym CH3COOLi. Jest to, że zawiera sól litu i kwasu octowego.

Octan litu jest używane w laboratorium jako buforze do elektroforezy w żelu DNA i RNA. Ma mniejszą przewodność elektryczną i może być uruchamiany przy wyższych prędkościach niż żele może być zrobiona z buforu TAE (5-30 V / cm w porównaniu z 5-10V / cm). Przy danym napięciu, wytwarzania ciepła, a tym samym temperatura żel jest o wiele niższy niż w przypadku buforów TAE, zatem napięcie może być zwiększona, aby przyspieszyć elektroforezy w taki sposób, że prowadzony na żelu trwa tylko ułamek czasu zwykle. Bezpośredniego użytku, takie jak izolacja DNA z plasterka żelu lub analizy Southern blot, oczekuje się, że praca przy użyciu żeli octan litu.

Litowa kwasu borowego lub kwas borowy sodu zwykle korzystne litu lub octan TAE przy analizie mniejsze fragmenty DNA (mniej niż 500 par zasad) z powodu wyższej rozdzielczości buforów boranowych oparte na tych wymiarach w porównaniu z buforów octanowych.

Octan litu jest również używana do zwiększania przepuszczalności ściany komórkowej drożdży do stosowania w transformacji DNA. Uważa się, że korzystne działanie LiOAc jest spowodowane jego efektu chaotropowego. Octan litu jest również stosowany do denaturacji DNA, RNA i białek.

Produkty powiązane

Poworks

Poworks jest profesjonalnym producentem i dostawcą związków litu.

Archiwum